Finwire Table #1

Siemens, MEURQ3-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019/2020Förändring
Orderingång20 48613 90647,3%
Nettoomsättning16 08514 8708,2%12 97923,9%
EBITDA, justerat2 3192 06012,6%1 79229,4%
EBITDA-marginal, justerad14,4%13,9%13,8%
Nettoresultat1 480535176,6%
Resultat per aktie, EUR1,680,67150,7%