Finwire Table #1

Caterpillar, BUSDQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning12,8912,513,0%10,028,9%
Resultat per aktie, justerat, USD2,602,417,9%1,03152,4%