Finwire Table #1

Bergs Timber, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning82654551,6%
EBITDA14652180,8%
EBITDA-marginal17,7%9,5%
Rörelseresultat12835265,7%
Rörelsemarginal15,5%6,4%
Nettoresultat11824391,7%
Resultat per aktie, kronor0,340,04750,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet27143-81,1%