Finwire Table #1

Fiskars, MEURQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning307,2298,42,9%2809,7%
EBITA41,927,552,4%
EBITA-marginal13,6%9,8%
EBITA, justerat44,828,656,6%
Resultat före skatt40,416,3147,9%
Nettoresultat31,411,1182,9%
Resultat per aktie, EUR0,380,14171,4%0,14171,4%