Finwire Table #1

Raytheon, BUSDQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning15,8815,830,3%14,2211,7%
Resultat per aktie, justerat, USD1,030,9310,8%0,39164,1%