Finwire Table #1

Philips, MEURQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning4 2304 2100,5%3 9746,4%
EBITDA, justerat76263021,0%
EBITDA-marginal, justerad18,0%15,9%
EBITA, justerat5325320,0%39036,4%
Nettoresultat153210-27,1%
Resultat per aktie, EUR0,170,23-26,1%