Finwire Table #1

Neles, MEURQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Orderingång151,3130,915,6%
Nettoomsättning146,2145,30,6%140,64,0%
EBITA, justerat19,022,9-17,0%
Rörelseresultat17,321,3-18,8%17,8-2,8%
Rörelsemarginal11,8%14,7%12,7%
Resultat per aktie, EUR0,080,10-20,0%0,080,0%