Finwire Table #1

Karo Pharma, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning747,9688,98,6%
EBITDA180,7223,1-19,0%
EBITDA-marginal24,2%32,4%
Rörelseresultat31,098,6-68,6%
Rörelsemarginal4,1%14,3%
Nettoresultat-21,725,7
Resultat per aktie, kronor-0,100,11
Kassaflöde från löpande verksamhet137,9171,0-19,4%