Finwire Table #1

Sdiptech, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning665,3483,437,6%
EBITA120,782,646,1%
EBITA-marginal18,1%17,1%
Rörelseresultat88,578,013,5%
Rörelsemarginal13,3%16,1%
Resultat före skatt80,349,163,5%
Nettoresultat58,738,353,3%
Resultat per aktie, kronor1,571,0746,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet27,1163,6-83,4%