Finwire Table #1

Midsona, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning9038595,1%
EBITDA7897-19,6%
EBITDA-marginal8,6%11,3%
Rörelseresultat4273-42,5%
Rörelsemarginal4,7%8,5%
Resultat före skatt3052-42,3%
Nettoresultat2440-40,0%
Resultat per aktie, kronor0,370,62-40,3%
Kassaflöde från löpande verksamhet-4989