Finwire Table #1

CTT Systems, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning37,550,4-25,6%
Rörelseresultat6,65,911,9%
Rörelsemarginal17,6%11,7%
Resultat före skatt7,77,61,3%
Nettoresultat6,16,01,7%
Resultat per aktie, kronor0,490,482,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet7,2-9,8