Finwire Table #1

Micro Systemation, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning64,683,9-23,0%
Rörelseresultat-1,912,1
Rörelsemarginal14,4%
Resultat före skatt-3,911,2
Nettoresultat-2,910,4
Resultat per aktie, kronor-0,160,56
Kassaflöde från löpande verksamhet1,1-1,6