Finwire Table #1

Attendo, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning3 2073 1123,1%
EBITA1621535,9%
EBITA-marginal5,1%4,9%
EBITA, justerat534226,2%
Rörelseresultat136-849
Rörelsemarginal4,2%
Rörelseresultat, justerat13612211,5%
Rörelsemarginal, justerad4,2%3,9%
Nettoresultat-19-975
Resultat per aktie, kronor-0,12-6,06
Resultat per aktie, justerat, kronor0,190,1172,7%