Finwire Table #1

Rottneros, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning59351016,3%
EBITDA12731309,7%
EBITDA-marginal21,4%6,1%
Rörelseresultat9724 750%
Rörelsemarginal16,4%0,4%
Resultat före skatt93-3
Nettoresultat74-3
Resultat per aktie, kronor0,49-0,02
Kassaflöde från löpande verksamhet81-23