Finwire Table #1

Electrolux Professional, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning1 9581 9560,1%1 48931,5%
EBITA197-4
EBITA-marginal10,1%
Rörelseresultat1811697,1%-18
Rörelsemarginal9,2%8,6%
Resultat före skatt176-26
Nettoresultat16812732,3%-28
Resultat per aktie, kronor0,58-0,10