Finwire Table #1

Resurs, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Intäkter840,2931,6-9,8%
Kreditförluster-178,7-201,3
Rörelseresultat312,7369,2-15,3%
Nettoresultat248,3289,2-14,1%
Resultat per aktie, kronor1,221,42-14,1%