Finwire Table #1

Actic, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning138,2156,7-11,8%
EBITDA20,945,3-53,9%
EBITDA-marginal15,1%28,9%
Rörelseresultat-29,9-7,9
Resultat före skatt-40,2-21,3
Nettoresultat-33,5-22,0
Resultat per aktie, kronor-2,11-1,38
Kassaflöde från löpande verksamhet3,172,2-95,7%