Finwire Table #1

Mips, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning1421309,2%66115,2%
Rörelseresultat726510,8%20260,0%
Rörelsemarginal50,7%50,0%30,3%
Resultat före skatt7220260,0%
Nettoresultat555010,0%16243,8%
Resultat per aktie, kronor2,080,61241,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet5623143,5%