Finwire Table #1

NCAB Group, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Orderingång1 057,8486,2117,6%
Nettoomsättning762,2580,631,3%
EBITA103,850,6105,1%
EBITA-marginal13,6%8,7%
Rörelseresultat99,748,1107,3%
Rörelsemarginal13,1%8,3%
Nettoresultat77,920,4281,9%
Resultat per aktie, kronor4,161,12271,4%