Finwire Table #1

Betsson, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning1 7521 53314,3%
EBITDA472,3304,255,3%
EBITDA-marginal27,0%19,8%
Rörelseresultat383,4217,776,1%
Rörelsemarginal21,9%14,2%
Resultat före skatt369,6206,778,8%
Nettoresultat337,9192,975,2%
Resultat per aktie, kronor2,541,4081,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet570,7343,965,9%