Finwire Table #1

ABB, MUSDQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Orderingång7 9897 4936,6%6 05432,0%
Nettoomsättning7 4497 2522,7%6 15421,0%
EBITA1 1131 0555,5%65171,0%
EBITA-marginal15,0%14,5%10,6%
Nettoresultat75264217,1%319135,7%
Resultat per aktie, USD0,370,15146,7%