Finwire Table #1

Intrum, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning4 4244 2853,2%3 88513,9%
Rörelseresultat1 5631 567-0,3%1 34815,9%
Rörelseresultat, justerat1 5941 34518,5%
Resultat före skatt1 04586620,7%
Nettoresultat81067120,7%
Resultat per aktie, kronor6,485,3920,2%