Finwire Table #1

EQT, MEURH1-2021H1-2020Förändring
Nettoomsättning709264168,6%
EBITDA43779453,2%
EBITDA-marginal61,6%29,9%
EBITDA, justerat49280515,0%
EBITDA-marginal, justerad69,4%30,3%
Rörelseresultat40362550,0%
Rörelsemarginal56,8%23,5%
Resultat före skatt39768483,8%
Nettoresultat36159511,9%
Resultat per aktie, EUR0,3720,05644,0%