Finwire Table #1

BHG, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning3 550,63 3047,5%2 694,931,8%
Bruttoresultat954,5675,541,3%
Bruttoresultatmarginal26,9%25,1%
Rörelseresultat261,6222,017,8%
Rörelsemarginal7,4%8,2%
Rörelseresultat, justerat278,0232,719,5%
Rörelsemarginal, justerad7,8%8,6%
Resultat före skatt248,7190,130,8%
Nettoresultat199,9205-2,5%147,235,8%
Resultat per aktie, kronor1,621,3321,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet336,1605,1-44,5%