Finwire Table #1

Texas Instruments, BUSDQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning4,584,365,0%3,2441,4%
Resultat per aktie, USD2,051,8312,0%1,4838,5%