Finwire Table #1

Whirlpool, BUSDQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning5,325,035,8%4,0431,7%
Resultat per aktie, justerat, USD6,646,0010,7%2,07220,8%