Finwire Table #1

Trustly, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning68048241,1%
EBITDA, justerat30322435,3%
EBITDA-marginal, justerad44,6%46,5%