Finwire Table #1

Stora Enso, MEURQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning2 5922 32311,6%2 11422,6%
Rörelseresultat182226-19,5%
Rörelsemarginal7,0%10,7%
Rörelseresultat, justerat36429722,6%178104,5%
Rörelsemarginal, justerad14,0%12,8%8,4%
Resultat före skatt152190-20,0%
Nettoresultat20714443,8%
Resultat per aktie, EUR0,260,1936,8%