Finwire Table #1

Telia, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning21 87721 6071,2%21 7700,5%
EBITDA, justerat7 7317 5991,7%7 737-0,1%
EBITDA-marginal, justerad35,3%35,2%35,5%