Finwire Table #1

Orion, MEURQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning254,92540,4%292,5-12,9%
Rörelseresultat7162,314,0%96,4-26,3%
Rörelsemarginal27,9%24,5%33,0%
Resultat före skatt70,496,5-27,0%
Nettoresultat5675,6-25,9%
Resultat per aktie, EUR0,400,3514,3%0,54-25,9%