Finwire Table #1

Naxs, MkrQ2-2021Q2-2020
Rörelseresultat35,3-61
Nettoresultat36,4-57
Resultat per aktie, kronor3,27-5,11