Finwire Table #1

Afry, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Nettoomsättning5 1775 1071,4%4 8087,7%
EBITA41636015,6%
EBITA-marginal8,0%7,5%
Rörelseresultat39833120,2%
Rörelsemarginal7,7%6,9%
Resultat före skatt37026440,2%
Nettoresultat29526810,1%21139,8%
Resultat per aktie, kronor2,601,8838,3%