Finwire Table #1

Nibe, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning6 8316 6562,6%6 3457,7%
Rörelseresultat86577212,0%63835,6%
Rörelsemarginal12,7%11,6%10,1%
Resultat före skatt83357445,1%
Nettoresultat64555316,6%43448,6%
Resultat per aktie, kronor1,260,8450,0%