Finwire Table #1

Catella, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning314503-37,6%
Rörelseresultat-2272
Rörelsemarginal14,3%
Resultat före skatt9546106,5%
Nettoresultat8010700,0%
Resultat per aktie, kronor1,030