Finwire Table #1

Novotek, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Orderingång85,485,7-0,4%
Nettoomsättning90,381,311,1%
Rörelseresultat8,57,316,4%
Rörelsemarginal9,4%9,0%
Resultat före skatt8,87,418,9%
Nettoresultat6,55,030,0%
Resultat per aktie, kronor0,60,520,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet10,617,7-40,1%