Finwire Table #1

IPC, MUSDQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning134,380,566,8%
Bruttoresultat37,9-12,4
Bruttoresultatmarginal28,2%
EBITDA66,319,0248,9%
EBITDA-marginal49,4%23,6%
Nettoresultat26,9-40,0
Kassaflöde från löpande verksamhet49,341,020,2%