Finwire Table #1

Lindab, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning2 2482 2251,0%2 332-3,6%
Rörelseresultat1931844,9%1844,9%
Rörelsemarginal8,6%8,3%7,9%
Nettoresultat1401335,3%1362,9%
Resultat per aktie, kronor1,831,782,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet6026130,8%