Finwire Table #1

Adevinta, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning182184-1,1%1754,0%
Nettoresultat-3710-37