Finwire Table #1

Raysearch, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Orderingång145,1300,0-51,6%
Nettoomsättning162,1208,9-22,4%
Rörelseresultat12,351,6-76,2%
Rörelsemarginal7,6%24,7%
Resultat före skatt11,451,2-77,7%
Nettoresultat7,140,5-82,5%
Resultat per aktie, kronor0,211,18-82,2%
Kassaflöde från löpande verksamhet104,366,157,8%