Finwire Table #1

G5 Entertainment, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning326,6348-6,1%312,04,7%
Rörelseresultat59,938,854,4%
Rörelsemarginal18,3%12,4%
Nettoresultat53,8499,8%33,560,6%
Resultat per aktie, kronor6,263,7268,3%