Finwire Table #1

Projektengagemang, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning282,0341,1-17,3%
EBITA18,228,9-37,0%
EBITA-marginal6,5%8,5%
Rörelseresultat15,526,1-40,6%
Rörelsemarginal5,5%7,7%
Nettoresultat9,316,2-42,6%
Resultat per aktie, kronor0,380,67-43,3%