Finwire Table #1

T-Mobile, BUSDQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning19,7618,735,5%11,1177,9%
EBITDA, justerat6,916,683,4%3,6788,3%