Finwire Table #1

Eastnine, MEURQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter5,14,513,3%
Driftöverskott4,64,015,0%
Förvaltningsresultat2,52,38,7%
Nettoresultat5,6-22,3