Finwire Table #1

Green Landscaping, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning668,8375,178,3%
EBITA14,7-18,7
EBITA-marginal2,2%
Rörelseresultat0,3-27,1
Rörelsemarginal0,0%
Resultat före skatt-5,6-32,5
Nettoresultat-6,6-31,5
Kassaflöde från löpande verksamhet36,942,2-12,6%