Finwire Table #1

Activision Blizzard, BUSDQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning2,281,7828,1%1,7927,4%
Resultat per aktie, justerat, USD0,980,7040,0%0,7628,9%