Finwire Table #1

Lyft, MUSDQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning609,05589,1%955,7-36,3%
EBITDA, justerat-73,0-137,7-85,2