Finwire Table #1

Norwegian, MNOKQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning255,36 505,3-96,1%
Rörelseresultat-1 461,8-2 084,1
Resultat före skatt-1 189-3 281,7