Finwire Table #1

Fiskars, MEURQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning302,1256,217,9%
EBITA49,111,9312,6%
EBITA-marginal16,3%4,6%
Rörelseresultat45,98,4446,4%
Rörelsemarginal15,2%3,3%
Resultat före skatt41,98,5392,9%
Nettoresultat8,15,158,8%
Resultat per aktie, EUR0,100,0666,7%
Kassaflöde från löpande verksamhet10,7-37,5