Finwire Table #1

Tietoevry, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning711,56991,8%744,2-4,4%
EBITA68,561,611,2%
EBITA-marginal9,6%8,3%
Rörelseresultat56,75013,4%
Rörelsemarginal8,0%6,7%
Rörelseresultat, justerat82,17214,0%78,25,0%
Rörelsemarginal, justerad11,5%10,3%10,5%