Finwire Table #1

Metsä Board, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning493,7485,41,7%472,14,6%
Rörelseresultat, justerat88,87223,3%33,8162,7%
Rörelsemarginal, justerad18,0%14,8%7,2%
Resultat per aktie, justerat, EUR0,200,1533,3%0,06233,3%